Přejít na stránku Sun Hill Observatory

SHON - Czech Corner


** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Dear Readers,

In this issue of Czech Corner, published as part of the Sun Hill Observatory News, we present original Czech versions of two articles by P. Molík. The first article concerns the general theory of relations among man, nature and technology. It is based on the paper entitled "Artificial Intelligence as an Evolutionary Stage of Human Mind" published by the same author in the Journal of the British Interplanetary Society in 1984.

The second text is a review paper on eclipsing binaries of the W UMa-type presented at the 20th Stellar Conference of Czech and Slovak Astronomers (Brno, Czech Republic, November 5-7, 1997).

In the year 1998, the 30th Conference on Variable Star Research was held in Brno (Czech Republic). On this occasion we add a brief review of all the preceding conferences compiled by J. Sosáček.

Our collaborator J. Polívková-Hrachová presents her view of the popular-scientific magazine Vesmír published by the Czech Academy of Sciences.

In her second contribution, J. Polívková-Hrachová interviews Mr. J. Sosáček about the above mentioned 30th Conference on Variable Star Research.

The next contribution of J. Polívková-Hrachová contains an interview with Mr. J. Sosáček about an e-mail discussion of Czech observers of variable stars.

Another article by J. Sosáček investigates the syndrom of laterally stretched legs in passengers travelling by the Prague metro.

In the following article the author J. Sosáček tries to find out what astronomers in the Czech Republic eat. He presents a list of food consumed by amateur astronomer Dr. P. Molík.

An article by P. Molík describing his experience with publishing in the electronic astronomical journal OEJV then follows.

Further we present the following articles

P. Molík: Observation of Little Ringed Plovers (Charadrius dubius) at the Slatina fish pond in Prague-Dubeč,

The hypothesis of expanding universe is apparently wrong (press report of the Alternative Cosmology Group, translation from english by P. Molík),

P. Molík: Plešský Chlum hill - a long distance lookout place,

P. Molík: Important breeding site of the Common Swift (Apus apus) in Prague-Hostivař,

J. Sosáček: Height of snow cover in Prague in the years 2003-2004 and 2013-2014,

P. Molík: Ornithological observations in the country area around the South Bohemian towns of Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí and Kardašova Řečice,

P. Molík: Alone against the town,

P. Molík: The Slatina fish pond in Prague-Dubeč from an ornithologist point of view,

and the article by P. Molík: Quality rating of selected Czech and Slovak feature films of the years 1930-2021.

Vážení přátelé českého jazyka,

v tomto vydání Českého koutku Vám předkládáme nejprve dva větší články. Prvním z nich je P. Molík: Teorie vztahů mezi člověkem, přírodou a technikou. Tento článek byl napsán a nabídnut k uveřejnění v časopise Vesmír v roce 1993, ale redakce jej odmítla. Ponecháváme na Vás samotných, abyste posoudili, zda je v tomto článku něco pochybného nebo závadného a čím mohl být pro redaktory Vesmíru nepřijatelný.

Druhý článek P. Molík: Příspěvek k poznání zákrytových dvojhvězd typu W UMa byl uveřejněn ve sborníku referátů z 20. stelární konference českých a slovenských astronomů (Brno, 5.-7. listopad 1997). Autor však odevzdal text referátu v jiném formátu než požadovali editoři konferenčního sborníku, což vedlo ke vzniku několika chyb. Proto zde najdete článek v té podobě, jak měl správně vypadat.

V roce 1998 se v Brně (Česká republika) uskutečnila tamní již 30. konference o výzkumu proměnných hvězd a k tomuto jubileu uvádíme příspěvek J. Sosáček: Historie brněnských konferencí o výzkumu proměnných hvězd, který podává přehled všech dosavadních proměnářských konferencí konaných v Brně.

O čem se píše v populárně vědeckém periodiku Akademie věd České republiky, referuje příspěvek J. Polívková-Hrachová: Podivuhodný časopis Vesmír.

Pro zájemce o studium promenných hvězd je zde také příspěvek J. Polívková-Hrachová: Druhý rozhovor s Jiřím Sosáčkem (o 30. proměnářské konferenci v Brně). Poučné informace v něm najdou i čtenáři se širšími přírodovědeckými zájmy.

Další příspěvek, J. Polívková-Hrachová: Čtvrtý rozhovor s Jiřím Sosáčkem (o e-mailové diskusi českých proměnářů), je určen výhradně odborníkům v oboru proměnných hvězd.

Toho, kdo si rád přečte i něco z oboru biologických věd, možná potěší článek J. Sosáček: Syndrom roztažených nohou u cestujících v pražském metru.

Další článek téhož autora, J. Sosáček: Co jedí hvězdáři v České republice, pomocí příkladu astronoma-amatéra Dr. Petra Molíka alespoň částečně prozrazuje, jakou potravou se živí naši čeští kolegové.

A potom je tady ještě článek P. Molík: Moje zkušenost s publikováním v časopise OEJV.

Pro zájemce o ornitologii přidáváme článek doplněný obrázky P. Molík: Pozorování kulíků říčních na rybníku Slatina v městské části Praha-Dubeč.

Důležitou tiskovou zprávu Hypotéza rozpínajícího se vesmíru je zřejmě chybná přeložil z angličtiny P. Molík. Překladatel se jako astronom-amatér zabývá výzkumem proměnných hvězd, nikoliv teoriemi popisujícími vznik a vývoj celého vesmíru. Pokud si dovoluje připojit ke zprávě vlastní poznámky, činí tak na základě znalosti obecné metodologie vědecké práce (která se musí dodržovat vždy, má-li jít o skutečnou vědu) a ne jako odborník specializovaný na dané téma.

Přinášíme také zeměpisně-vlastivědný článek doprovázený obrázky P. Molík: Plešský Chlum - místo dalekého rozhledu.

Podařilo se nám připravit a předkládáme Vám zde jeden větší ornitologický článek doprovázený mnoha obrázky a poprvé též videozáznamy P. Molík: Významné hnízdiště rorýsů obecných v Praze-Hostivaři.

A je tu i něco z oboru meteorologie, totiž článek J. Sosáček: Výška sněhové pokrývky v Praze v zimním období let 2003-2004 a 2013-2014.

Další článek P. Molík: Ornitologická pozorování v okolí jihočeských měst Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí a Kardašova Řečice, jak naznačuje jeho název, pojednává o ptácích.

Potom, co v březnu roku 2011 v jihočeských okresních novinách Táborský deník vyšel článek o jednom historicky cenném rodinném domě v Soběslavi, zvýšil se zájem různých lidí o informace o tomto domě. Aby jeho současný majitel nemusel jednotlivě odpovídat na množství dotazů, rozhodl se napsat o něm svůj vlastní článek P. Molík: Sám proti městu a ten zde zveřejnit, přestože se nejedná o přírodovědecké téma.

Pravděpodobně nejcennější ornitologická lokalita na území hlavního města České republiky je popsána v článku P. Molík: Rybník Slatina v Praze-Dubči z pohledu ornitologa.

V době epidemie nemoci COVID-19, kdy nařízení úřadů České republiky znemožňovala volný pohyb osob a autorovi nezbývalo nic jiného než nevycházet z domu, zůstalo jednou z možností, jak využít tento čas, sledování filmů v Internetu. V důsledku toho vznikl článek P. Molík: Hodnocení umělecké kvality vybraných českých a slovenských hraných filmů z období let 1930-2021, který se netýká přírodovědy, ale přesto může být pro naše čtenáře zajímavý.

Český koutek je součástí zpravodaje Sun Hill Observatory News (SHON) vydávaného v angličtině na univerzitní hvězdárně Svobodného státu Tararingapatam. Připravuje jej Dr. Petr Molík, e-mailová adresa: , s cílem podporovat přátelství mezi českými a tararingapatamskými astronomy.


Jste návštěvník č. ** ** 1 * této stránky ve 21. století
Celkový počet návštěvníků by mohl být: ** ** 20 *


SHON - Contents:

Czech Corner:

.

Some reading for those who like it in Czech.
Economic affairs:

.

Comparison of buying power of Czech and Tararingapatam astronomers, comparison of important astronomical and economic indicators.
Discussion:

.

"The phenomenon of anti-flares in eclipsing binaries of the W UMa-type", a communication by Dr. P. Molik submitted to the IBVS, reply of Dr. L. Szabados, co-editor of the IBVS, reply of Dr. P. Molik.
Papers:

.

.

.

.

P. Molik, A. Paschke: Eclipsing binary DX Aqr. Brief note intended as a poster paper for the GEOS symposium (Campo Blenio, Switzerland, 30th May - 1st June, 1998).

P. Molik: Orbital Period and Light Curve Changes in the Eclipsing Binary V839 Ophiuchi.

P. Molik: The phenomenon of "anti-flares" in eclipsing binaries of the W UMa-type.

P. Molik: Period and Light Curve Analysis of the Eclipsing Binary IL Monocerotis.

Observational data:

.

P. Molik: Visual observations of eclipsing binaries and cepheids in the years 1992-1996.
Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting