Zpět na první stránku Českého koutku

SHON - Czech corner

Datum zveřejnění tohoto článku: 8. prosinec 2010


Výška sněhové pokrývky v Praze v letech 2003-2004 a 2013-2014

Jiří Sosáček

V Internetu se dá nalézt mnohé. Je v něm i hodně stránek věnovaných meteorologii. Přesto se mi nepodařilo najít žádnou internetovou stránku obsahující tak důležitý údaj, jakým je množství sněhu napadlého v Praze, hlavním městě České republiky. Profesionální meteorologové měří výšku sněhové pokrývky v Praze-Libuši a Praze-Ruzyni. Obě tato místa však leží na okraji jmenovaného velkoměsta a měření jsou v nich prováděna jen jednou denně. O tom, kolik je sněhu ve vnitřních částech Prahy, případně jaký je rozdíl ve sněhové pokrývce v jejím centru a na jejím okraji jsem v Internetu nenašel napsáno nic.

Proto jsem se rozhodl zpracovat měření, která získal Dr. Petr Molík v oblasti náměstí Míru v Praze na Vinohradech a v oblasti Radiové ulice v Praze-Hostivaři. První z těchto míst je v centru města, druhé na jeho východním okraji. Na obou z nich bylo po většinu zimních dní měřeno ráno i večer, takže získaná data jsou podrobnější než u profesionálních meteorologů. Není mi známo, že by na uvedených místech v téže době měřil výšku sněhu ještě někdo jiný, takže se odvažuji označit tato data za unikátní.

Výsledek své práce představuji na níže uvedených obrázcích. Na nich je vidět, že rozdíl ve výšce sněhové vrstvy v centru a na okraji Prahy je až trojnásobný (na okraji města bylo v určitých obdobích až třikrát více sněhu než v jeho centru). Na obrázku č. 1 je také pěkně patrné několikeré opakování období se sněhem v průběhu zimy, přičemž od ledna do března se v nich množství sněhu postupně zmenšovalo, ale intervaly mezi nimi zůstávaly stejné. Pravidelnost opakování období se sněhem v této zimě je podivuhodná.

Porovnáním obrázků č. 1 a č. 2 lze zjistit, že množství sněhu v zimě let 2003-2004 bylo mnohem větší než o deset roků později, tedy v zimě let 2013-2014, kdy bylo sněhu málo. To je jedním z dokladů oteplování podnebí (i když samo o sobě to oteplování nedokazuje), k němuž dochází celosvětově. Je možné, že v dalších letech v Praze v zimním období nebude sníh vůbec, anebo jen výjimečně.

Obrázek č. 1: Výška sněhové pokrývky v Praze v zimě 2003-2004. Každý dílek na vodorovné ose představuje jeden den, čísla na levém okraji grafu a dílky na svislých stupnicích vyjadřují centimetry (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Obrázek č. 2: Výška sněhové pokrývky v Praze v zimě 2013-2014. Každý dílek na vodorovné ose představuje jeden den, čísla na levém okraji grafu a dílky na svislých stupnicích vyjadřují centimetry (kliknutím myší na obrázek jej zobrazíte na samostatné stránce).

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting