Zpět na první stránku Českého koutku

SHON - Czech corner


Druhý rozhovor s Jiřím Sosáčkem (o 30. proměnářské konferenci v Brně)

Jana Polívková-Hrachová

JPH (Jana Polívková-Hrachová): Dobrý den, vítám vás v naší svobodné zemi.

JS (Jiří Sosáček): Děkuji pěkně.

JPH: Jéééé, pane Sosáčku, vy máte dneska mimořádně veselou náladu!

JS: Mám k tomu dobrý důvod. Rozesmál jsem princeznu!

JPH: Jak jste to dokázal?

JS: Stačilo, abych jí řekl, jaký plat dostávají od státu vědečtí pracovníci v České republice.

JPH: Prý jste k nám tentokrát přijel na koloběžce.

JS: Přijel a nepřijel.

JPH: Jak to?

JS: Vydal jsem se na cestu s mojí koloběžkou, ale už ji nemám. Na hranicích, hned na vaší celnici, jsem musel na záchod a než jsem se vrátil, někdo mi ji ukradl.

JPH: Jak jste se dostal do Brna?

JS: Pěšky, po dálnici.

JPH: Cože, vy jste šel pěšky po dálnici?

JS: Když mohou po vaší dálnici chodit prasata, proč bych tam nemohl jít já?

JPH: Jaké to bylo v Brně?

JS: Do Brna jsem přišel ve čtvrtek večer. Byla už tma. Ubytoval jsem se hned na kraji města v hotelu Anthropos.

JPH: Ale Anthropos není hotel.

JS: Co to tedy je?

JPH: Anthropos je muzeum pravěkého člověka a lovců mamutů.

JS: Aha, tak proto tam ten recepční měl tak dlouhé kly! A propos, víte, co znamená slovo anthropos?

JPH: Nevím.

JS: Prý to znamená "ten, který se dívá vzhůru".

JPH: To může být i hvězdář.

JS: Ano, jistě.

JPH: Tím se dostáváme k hlavnímu tématu našeho rozhovoru, tedy ke třicáté brněnské konferenci o výzkumu proměnných hvězd. Mohl byste popsat svoje zážitky z této konference?

JS: Konference se konala od pátku do neděle, 6. až 8. listopadu 1998, v areálu Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně na Kraví hoře. Z celkem asi 70 účastníků byla většina amatérů, kteří přijeli z různých míst Čech a Moravy. Profesionálové se ale konference zúčastnili také. Ze zahraničí tam bylo pět profesionálů ze Slovenska, jeden amatér z Polska a já.

JPH: Bylo nějak znát, že to je už třicátá konference, myslím vzhledem k tomu, že třicítka je přece jenom kulaté číslo?

JS: Ani bych neřekl. Naopak, na účastníky kteří tam byli také o rok dříve, musela letošní konference působit dosti skromným dojmem. Konferenci zahájil ředitel brněnské hvězdárny a planetária, Dr. Mikulášek, v pátek večer v 18 hodin. Večerní program vyplnila přednáška o výsledcích pozorování zákrytových dvojhvězd na hostitelské hvězdárně. Dva její zaměstnanci, Dr. Zejda a Ing. Šafář, jsou pilnými pozorovateli, a proto mohli ukázat řadu světelných křivek získaných pomocí jejich 40 cm dalekohledu vybaveného CCD kamerou. Některé z těchto křivek pak srovnávali s křivkami získanými vizuálně.

JPH: Pan Rudolf Novák napsal do internetových Astronomických novin č.108 o Dr. Zejdovi a Ing. Šafářovi, že "autorům se podařilo opravdu získat zajímavá data, škoda jen, že si s nimi moc nevědí rady".

JS: Pozorování s CCD kamerou probíhají na brněnské hvězdárně teprve krátkou dobu a k jejich zhodnocení může dojít až za delší čas.

JPH: Nicméně pan Novák byl jiného mínění.

JS: Mysleli jsme si, že nám třeba ukáže jak na to, ale pan Rudolf Novák po celou konferenci seděl jako ryba.

JPH: Byla na programu také praktická ukázka pozorování?

JS: Ano. I když celý večer byla nad Brnem většinou velká oblačnost, chvílemi se obloha vyjasnila a Ing. Šafář a Ing. Wudia nám v pozorovatelně s odsuvnou střechou předvedli činnost dalekohledu a CCD kamery, t.j. nastavení dalekohledu na určené místo oblohy, zadání expozičního času a filtru a uložení snímku do počítače. Když se nedalo pozorovat, ukazovali zájemcům detaily konstrukce 40 cm dalekoledu a odpovídali na mnohé otázky.

JPH: Jaký dojem na vás udělal brněnský dalekohled?

JS: U nás na Sun Hillu máme všechny přístroje mnohem menší. Když jsem viděl toho čtyřiceticentimetrového obra, byl jsem ohromen asi tak, jako byste byla ohromena vy při spatření Keckova dalekohledu.

JPH: Ale jděte, vy kecko!

JS: V sobotu začal program v půl desáté dopoledne.

JPH: To se vždycky začíná tak pozdě?

JS: V sobotu se začíná později proto, že ještě ráno přijíždějí někteří účastníci do Brna a dříve by to nestihli. Prvním dopoledním přednášejícím byl Dr. Ladislav Hric z Tatranské Lomnice, který hovořil o symbiotických hvězdách. Potom Dr. Zdeněk Mikulášek postupně vyvolával autory vývěskových sdělení, bylo jich něco přes deset, aby každý asi během jedné minuty něco řekl o tématu svého sdělení.

JPH: Byl jste mezi nimi také vy?

JS: Kdepak. Nemohl jsem si dovolit zaplatit ani konferenční poplatek 50 českých korun a tak jsem na sebe raději neupozorňoval.

JPH: Co bylo potom?

JS: Potom byla krátká přestávka a po ní odezněla hlavní dopolední přednáška Dr. Jana Vondráka o družici Hipparcos a o jejím významu pro měření paralax a vlastních pohybů hvězd. Dozvěděli jsme se také něco o dalších projektech astrometrických družic, které by se měly uskutečnit v příštím desetiletí.

JPH: A co bylo potom?

JS: Potom byla polední přestávka a účastníci se rozešli na oběd do okolních restaurací. Hlad mě dovedl dolů ke konečné stanici tramvaje č.4.

JPH: To jste šel s ředitelem Petřínské hvězdárny?

JS: Ne, ten tam vůbec nebyl. Tedy, hlad mě dovedl ke konečné stanici tramvaje č.4. Tam jsem objevil docela slušný podnik. Jméno si ale nepamatuji.

JPH: Co jste si dal dobrého?

JS: Bylo to na naše poměry všechno velmi drahé, celý oběd stál 80-120 českých korun, takže jsem si dal jenom polévku a rohlík. Vedle u stolu také obědvala skupina účastníků konference, myslím, že tam byli pánové Ehrenberger, Kudzej, Marek, Molík, Šimon a Speil. Řádně posilněn jsem vystoupal zpátky na hvězdárnu, abych si poslechl odpolední přednášky.

JPH: Pan Rudolf Novák velmi chválil přednášku Dr. Wolfa.

JS: Ještě předtím, jako první odpolední přednášející, vystoupil Rudolf Gális. To je mladý slovenský astronom z Tatranské Lomnice. Mluvil o zákrytových dvojhvězdách KW Persei a UV Leonis. Teprve po něm hovořil Dr. Wolf, a to o výsledcích pozorování proměnných hvězd a planetek pomocí CCD kamery v Ondřejově.

JPH: Co jste tomu říkal?

JS: Dr. Marek Wolf z Prahy je zkušený profesionál, proto se nedivím, že se jeho povídání tolik líbilo. Jeho spolupracovnice, slečna Lenka Šarounová, na něj navázala referátem o vlivu atmosférické extinkce a používání barevných filtrů při CCD fotometrii. A potom Dr. Vojtěch Šimon z Ondřejova podrobně vyprávěl o svých poznatcích o nezákrytové těsné dvojhvězdě V1080 Tauri. Mimochodem, věnoval téhle hvězdě i svoje vývěskové sdělení. Pak byla přestávka a po ní následovaly další zajímavé přednášky. V první z nich Ing. Artim a Dr. Zejda z Brna představili novou verzi GORGONY.

JPH: Co to je ta GORGONA?

JS: Počítačový program pro zpracování a archivaci pozorování proměnných hvězd vyvinutý Ing. Michalem Artimem. Potom mluvil takový šikovný mladík, ale teď si ne a ne vzpomenout, jak se jmenoval.

JPH: To nevadí.

JS: Stárnu a blbnu, ta moje paměť. Začínám z toho být zoufalý.

JPH: Ale pane Sosáčku, to si nesmíte tak brát.

JS: Ano Brát, Brát se jmenoval. Pomocí zařízení, které umožňuje promítat na plátno obraz z počítačové obrazovky, nám předvedl oficiální internetovou stránku českých pozorovatelů proměnných hvězd. A potom spolu s panem Sobotkou a Dr. Hájkem referoval o výsledcích pozorovací skupiny Meduza. Členové Meduzy pozorují fyzické proměnné hvězdy, hlavně polopravidelné. Mají na hvězdárně ve Vyškově dalekohled s CCD kamerou.

JPH: Tohle byla ta část odpoledního programu, o které pan Rudolf Novák napsal, že "neví jak ostatní, ale on už se do večeře jen nudil"?

JS: Já jsem patřil k těm, kteří se nenudili.

JPH: A co výroční schůze B.R.N.O. - Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti? Zúčastnil jste se jí?

JS: Ne, nezúčastnil. Tato schůze je součástí konference každý rok. Letos probíhala v sále planetária v sobotu od 17 do 18 hodin. Já jsem se v té době také probíhal, ale venku.

JPH: Běh pro zdraví?

JS: Na Kraví hoře je večer hodně tma a není vidět na cestu, takže jsem střídal běh a kotrmelce. Vrátil jsem se právě v okamžiku, kdy na chodbě před planetáriem byly vyhlašovány výsledky voleb a kdy se všichni účastníci konference dozvěděli jména členů nového výkonného výboru B.R.N.O. a počty získaných hlasů. Ještě se mi trochu točila hlava, ale vím, že předsedou B.R.N.O. byl opět zvolen Dr. Miloslav Zejda.

JPH: Výsledky voleb nebyly vyhlášeny v přednáškovém sále?

JS: Tentokrát bylo výjimečně třeba rychle vyklidit sál, protože přišla mimořádná výprava 110 skautů, kteří zaplatili vstupné a chtěli vidět planetárium. My, tedy účastníci proměnářské konference, jsme si vzali všechny svoje věci ze šatny u velkého planetária a přenesli jsme je do šatny ve staré části budovy.

JPH: Večer prý byla v přednáškové místnosti ve staré části hvězdárny slavnostní hostina připravená paní Knappovou.

JS: Té jsem se nezúčastnil. Nemohl jsem si dovolit dát 100 českých korun za večeři. Místo toho jsem se vmísil mezi skauty a šel se podívat do planetária na pořad Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem.

JPH: Já jsem ten pořad viděla a velice se mi líbil.

JS: Ano, je moc pěkný, je úžasný. Úúúúžasný!

JPH: Jak konference pokračovala v neděli?

JS: Nedělní program začal v 9 hodin dopoledne přednáškou pana Kudzeje. Mluvil o budování nové hvězdárny na Kolonickém sedle. Chtějí tam postavit dalekohled o průměru 80 cm. Bude to největší dalekohled na Slovensku.

JPH: Kde to je, to Kolonické sedlo?

JS: Na severovýchodním okraji Vihorlatských vrchů, kus cesty za Humenným.

JPH: Takže by se tomu mohlo říkat záhumenek. A v jaké nadmořské výšce to je?

JS: Ne, není to záhumenek, jede se tam po silnici z Humenného, přes Sninu a Kolonici. Je tam prý nádherně tmavá obloha. Pan Igor Kudzej nám řekl nadmořskou výšku, ale já jsem si to pořádně nezapamatoval. Myslím, že to je tak asi 500 až 600 metrů nad mořem.

JPH: Co bylo dál?

JS: Bylo toho ještě hodně. Dr. Šimon měl obsáhlou přednášku o změnách světelných křivek algolid způsobených přenosem hmoty. Na příkladu hvězdy U Cep ukázal proměnlivost hloubky primárních minim a kolísání délky zastávky v primárním minimu, které jsou rozeznatelné i při vizuálním pozorování. Po něm pan Šmelcer promítl videozáznam postupu proměřování fotografických negativů pomocí mikrofotometru na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Předvedl také výsledky svých pozorování dlouhoperiodických proměnných typu Mira Ceti. Dr. Jan Hollan přihlásil do nedělního programu přednášku o používání fyzikálních pojmů v astrofyzice, ale nepřišel, takže jsme z ní nic neslyšeli.

JPH: Byl tam alespoň Dr. Jiří Grygar?

JS: Na rozdíl od předcházejících let se Dr. Grygar konference nezúčastnil.

JPH: Co se tam tedy ještě dělo?

JS: Po přestávce vystoupil se závěrečnou přednáškou Dr. Mikulášek. Podal obsáhlý přehled vlastností hvězd typu Mira Ceti a popsal mechanismus změn jejich jasnosti. Vysvětlil, že miridy patří mezi pulzující hvězdy, ale podle nejnovějších poznatků jejich pulzace probíhají jen uvnitř, blízko jádra. Vnější části atmosféry těchto hvězd nepulzují, ale mění se jen jejich propustnost pro světlo.

JPH: To je všechno?

JS: Přednáškou Dr. Mikuláška, tedy ještě před polednem, konference skončila. Než se účastníci rozešli a rozjeli domů, pozval Dr. Zejda všechny na Astronomický festival, který se bude konat na brněnské hvězdárně příští rok počátkem září.

JPH: Astronomický festival? Hudba a tanec?

JS: Ne ne, bude to setkání přátel astronomie za účasti několika světoznámých českých hvězdářů, kteří budou hovořit o vývoji astronomie v průběhu 20. století. Počítá se také s účastí firem poskytujících výrobky a služby pro obor astronomie.

JPH: A to už je opravdu všechno?

JS: Ano.

JPH: Tak vám děkuji pěkně za rozhovor a zase někdy na shledanou.

JS: Nashledanou.
Zpět na začátek


Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting