Zpět na článek

SHON - Czech corner


příloha k článku Plešský Chlum - místo dalekého rozhledu

Panoramatická fotografie dálkového výhledu z vrcholu Plešského Chlumu ve směru přibližně od severu přes severovýchod k východo-severovýchodu. Na dolním okraji obrázku je vyznačena stupnice azimutů (sever = 0 stupňů, východ = 90 stupňů, jih = 180 stupňů, západ = 270 stupňů). Nastavením kurzoru (pohyblivého ukazatele) na jednotlivé objekty v obrázku se při něm zobrazí názvy objektů, jejichž seznam je uveden níže na této stránce.

Seznam objektů v obrázku:

                            azimut   pixel
                            (°)   (vodorovně)
vesnice Choustník, V část, 560-570 m n. m., 
   vzdálenost 15 km                 7,5-8,3   302-490
pole mezi silnicí Lžín-Dírná a Záveským rybníkem, 
   S část, 480-495 m n. m., vzdálenost 4,3-4,5 km" 7,5-9,5   302-790
kopec Třebějická hůrka, 500 m n. m., vzdálenost 
   4,5-4,7 km, holý, s obdělávaným polem      7,5-10,3  302-969
les Žebračín, V část, 500-505 m n. m., vzdálenost 
   13 km, blízko na S od vesnice Hlavňov      7,5-10,6  302-1050
silnice vedoucí z vesnice Lžín do vesnice Dírná, 
   480-495 m n. m., vzdálenost 4,5 km        7,5-11,0  302-1156
les Bukovec, 485-510 m n. m., vzdálenost 8,2-8,8 km, 
   blízko na JJV a JV od vesnice Katov       7,5-16,0  302-2370
les Stařec, 460-467 m n. m., vzdálenost 1,2-1,5 km, 
   blíže na V od vesnice Záhoří, na S až SSZ 
   od vesnice Pleše                 7,5-28,0  302-5320
vedlejší vrchol, asi 615 m n. m., vzdálenost 19 km, 
   na Z svahu bezejmenného kopce, asi 630 m n. m., 
   mezi vesnicí Radenín a kopcem Blaník, 
   659 m n. m.                   7,8     367
skupina listnatých stromů na vrcholu kopce Třebějická 
   hůrka, 500 m n. m., vzdálenost 4,7 km      8,3-8,5   493-528
kopec Choustník, 689 m n. m., vzdálenost 15,0-15,5 km 8,4-13,6  510-1800
vrchol kopce Třebějická hůrka, 500 m n. m., 
   vzdálenost 4,7 km, holý, na vrcholu skupina 
   listnatých stromů                8,4     512
les mezi Záveským rybníkem a samotou U Vencaláků, 
   455-465 m n. m., vzdálenost 2,8-3,2 km, na SZ 
   až ZSZ od vesnice Višňová            9,0-19,9  664-3346
hrad Choustník, hlavní (západní) věž, 669 m n. m., 
   vzdálenost 15 km                10,3     969
vesnice Nová Ves, 485-495 m n. m., vzdálenost 
   7,6-7,8 km                   10,3-12,2  982-1438
hlavní vrchol kopce Choustník, 689 m n. m., 
   vzdálenost 15,5 km               11,4    1250
kopec Kopaniny, 614 m n. m., vzdálenost 18 km, na JV 
   od vesnice Chrbonín, na S od vesnice Mlýny   13,4-14,9  1740-2120
vrchol kopce Kopaniny, 614 m n. m., vzdálenost 
   18 km, na JV od vesnice Chrbonín, na S 
   od vesnice Mlýny                14,0    1884
Budislavská hora, 559 m n. m., vzdálenost 11,5 km  14,2-16,3  1930-2457
malý les, 465-468 m n. m., vzdálenost 4,0-4,2 km, 
   při Z okraji lesa Karavanky, na S od Loučného 
   rybníka (les Karavanky je blízko na J 
   od vesnice Dírná)                14,3-18,1  1953-2890
vrchol Budislavské hory, 559 m n. m., vzdálenost 
   11,5 km                     15,2    2178
les, 565-590 m n. m., vzdálenost 17,5-17,7 km, 
   na JV svahu kopce Kopaniny, 614 m n. m.     15,7-17,9  2300-2850
bezejmenný kopec, 646 m n. m., vzdálenost 20,6 km, 
   zalesněný, na S od vesnice Vlčeves, na SZ 
   od vesnice Svatá Anna              15,7-18,5  2300-3000
les Na stráni, 490-515 m n. m., vzdálenost 
   7,5-8,5 km, na V a JV od vesnice Nová Ves, 
   plynule navazuje na les Bukovec         16,0-24,9  2370-4568
hájovna U lesa, 490 m n. m., vzdálenost 7,4 km, 
   na okraji lesa Na stráni, na JV od vesnice 
   Nová Ves                    16,6    2528
vrchol bezejmeného kopce, 646 m n. m., vzdálenost 
   20,6 km, zalesněný, na S od vesnice Vlčeves, 
   na SZ od vesnice Svatá Anna           17,3    2691
bezejmenný kopec, asi 630 m n. m., vzdálenost 20 km, 
   holý, na ZSZ od vesnice Svatá Anna, na JJV 
   od bezejmenného kopce, 646 m n. m., který je 
   na S od vesnice Vlčeves             17,8-18,7  2830-3045
les Karavanky, 470-480 m n. m., vzdálenost 
   4,5-4,7 km (viz dále jeho JV výběžek), blízko 
   na J od vesnice Dírná              18,1-47,7  2890-10149
vrchol bezejmenného kopce, asi 630 m n. m., 
   vzdálenost 20 km, holý, na ZSZ od vesnice 
   Svatá Anna, na JJV od bezejmenného kopce, 
   646 m n. m., který je na S od vesnice Vlčeves  18,2    2930/277
vesnice Svatá Anna, 590-600 m n. m., vzdálenost 
   20 km                      19,6-20,2  3261-3422
les, 535-548 m n. m., vzdálenost 9,6-9,9 km, na ZJZ 
   svahu kopce Chrástka, 553 m n. m.        20,0-21,3  3370-3680
kopec Strážiště, 604 m n. m., vzdálenost 15,4 km, 
   zalesněný, na JV od vesnice Mlýny        20,7-22,2  3532-3910
les, 540-550 m n. m., vzdálenost 10,0-10,2 km, na S 
   svahu kopce Chrástka, 553 m n. m.        21,3-22,6  3682-3990
vrchol kopce Strážiště, 604 m n. m., vzdálenost 
   15,4 km, zalesněný, na JV od vesnice Mlýny   21,4    3694
polní cesta se stromořadím listnatých stromů vedoucí 
   z vesnice Višňová k ZSZ k Biskupskému dvoru, 
   465 m n. m., vzdálenost 2,7 km         21,7-23,8  3773-4305
kopec Chrástka, 553 m n. m., vzdálenost 9,5-9,9 km, 
   holý, blíže na SZ od vesnice Chotěmice     21,7-23,6  3785-4242
vrchol kopce Chrástka, 553 m n. m., vzdálenost 
   9,9 km, holý, blíže na SZ od vesnice Chotěmice 22,3    3923
les (vypadá jako kopec), 650-665 m n. m., vzdálenost 
   23,6 km, na SZ svahu blízko na S od vesnice 
   Střítež                     23,2    4145
vesnice Střítež, 670-680 m n. m., vzdálenost 23 km  23,5-24,0  4215-4354
malý les, 525-550 m n. m., vzdálenost 9,7-9,9 km, 
   těsně u silnice mezi kopcem Chrástka, 
   553 m n. m., a vesnicí Chotěmice        23,6-25,1  4245-4604
bezejmenný kopec, asi 690 m n. m., vzdálenost 
   23,1 km, holý, těsně na V od vesnice Střítež  24,2-24,8  4400-4550
vrchol bezejmenného kopce, asi 690 m n. m., 
   vzdálenost 23,1 km, holý, těsně na V od vesnice 
   Střítež                     24,4    4446
kopec Svidník, 739 m n. m., vzdálenost 23,6-24,1 km 24,6-27,4  4500-5188
les, 530-560 m n. m., vzdálenost 12,7-12,8 km, níže 
   na ZSZ svahu holého bezejmenného kopce, 
   585 m n. m.                   24,9-27,0  4552-5076
les, 480-505 m n. m., vzdálenost 7,0-8,7 km, 
   na SZ od vesnice Červená Lhota, plynule 
   navazuje na les Na stráni            24,9-37,9  4570-7757
vrchol kopce Svidník, 739 m n. m., vzdálenost 
   24,1 km                     25,7    4762
vesnice Chotěmice, 520-535 m n. m., vzdálenost 10 km 25,9-27,6  4805-5225
polní cesta se stromořadím listnatých stromů vedoucí 
   z vesnice Višňová k ZSZ k Biskupskému dvoru, 
   470-480 m n. m., vzdálenost 2,7 km       26,8-30,6  5024-5960
les, 550-595 m n. m., vzdálenost 13,4-13,6 km, 
   na Z svahu kopce Podustupky, 611 m n. m.    27,0-28,7  5078-5490
kopec Podustupky, 611 m n. m., vzdálenost 13,8 km, 
   blíže na S od vesnice Březina          28,7-30,5  5492-5926
dům na samotě, 535 m n. m., vzdálenost 10,2 km, 
   na SV od vesnice Chotěmice při silnici k osadě 
   Nový Dvůr                    28,9    5548
vrchol kopce Podustupky, 611 m n. m., vzdálenost 
   13,8 km, blíže na S od vesnice Březina     29,3    5634
vrchol bezejmenného kopce, 585 m n. m., vzdálenost 
   12,8 km, holý, na JJZ od kopce Podustupky, 
   611 m n. m., blíže na SZ od vesnice Březina   29,9    5785/275
malý les, 465-470 m n. m., vzdálenost 1,2-1,3 km, 
   mezi JV špičkou lesa Stařec a samotou Fejralka 30,3-37,9  5892-7746
les Bukovec, 620-635 m n. m., vzdálenost 
   17,4-17,8 km, na ZSZ od vesnice Chválkov    30,4-31,6  5916-6216
bezejmenný kopec, asi 600 m n. m., vzdálenost 
   14,2 km, v lese Vejhulce, blíže na VSV 
   od kopce Podustupky, 611 m n. m.        31,0-31,5  6050-6188
vrchol kopce Strážka, 499 m n. m., vzdálenost 
   2,7 km, blízko na ZJZ od vesnice Višňová    31,1-32,7  6080-6470
vesnice Březina, SZ část, 570-575 m n. m., 
   vzdálenost 12,7 km               31,2-32,3  6112-6370
vodojem na kopci Strážka, 499 m n. m., vzdálenost 
   2,7 km, blízko na ZJZ od vesnice Višňová    31,9    6275
bezejmenný kopec, asi 605 m n. m., vzdálenost 
   14,7 km, v lese Vejhulce, na Z od vesnice 
   Bořetín, blízko na J od bezejmenného kopce 
   asi 615 m n. m.                 31,9-32,5  6275-6435
vrchol bezejmenného kopce, asi 605 m n. m., 
   vzdálenost 14,7 km, v lese Vejhulce, na Z 
   od vesnice Bořetín               32,2    6355
kopec Sněžník, 584 m n. m., vzdálenost 10,2-10,5 km, 
   částečně zalesněný, na SZ od města Deštná    32,7-35,5  6488-7154
stožár na vrcholu kopce Sněžník, 584 m n. m., 
   vzdálenost 10,5 km               33,7    6718
polní cesta se stromořadím listnatých stromů, 
   485-490 m n. m., vzdálenost 2 km, vedoucí kolmo 
   od silnice Pleše-Višňová k ZSZ k Novému rybníku 
   těsně na JJV od Biskupského rybníka       33,9-40,6  6776-8412
vesnice Višňová, 475-487 m n. m., vzdálenost 
   2,6-2,9 km                   34,3-36,9  6877-7506
les, asi 595 m n. m., vzdálenost 14,8 km, na VJV 
   výběžku bezejmenného kopce, asi 605 m n. m., 
   vzdálenost 14,7 km, v lese Vejhulce (úzký 
   proužek nejdále na obzoru, určení objektu je 
   nejisté)                    34,5    6908-6928
bezejmenný kopec, 585 m n. m., vzdálenost 14,1 km, 
   většinou zalesněný, na SZ od vesnice Drunče, 
   na Z od vesnice Annovice            34,7-35,5  6975-7157
stožár blízko vrcholu většinou zalesněného 
   bezejmenného kopce, 585 m n. m., vzdálenost 
   14,1 km (určení objektu je nejisté)       34,9    7029
vrchol bezejmenného kopce, 585 m n. m., vzdálenost 
   14,1 km, většinou zalesněný, na SZ od vesnice 
   Drunče, na Z od vesnice Annovice        35,1    7067
les, 504-518 m n. m., vzdálenost 8,5-9,1 km, 
   mezi osadou Pod Vícemilí a vesnicí Vícemil   35,5-39,5  7160-8143
malý les, 550-570 m n. m., vzdálenost 13,0-13,3 km, 
   při silnici mezi vesnicemi Březina a Drunče   35,6-37,9  7187-7744
dům (malá část), asi 530 m n. m., vzdálenost 9,4 km, 
   na V okraji osady K Hlinovkám, blízko na SZ 
   od vesnice Vícemil               35,6    7195
dům na samotě, 547 m n. m., vzdálenost 9,7 km, 
   blízko na S od vesnice Vícemil při silnici 
   k osadě Nový Dvůr                36,0    7299/304
bezejmenný kopec, asi 588 m n. m., vzdálenost 
   14,8 km, holý, blízko na SSV od vesnice 
   Annovice                    36,5-37,9  7407-7748
vesnice Vícemil, 530-545 m n. m., vzdálenost 
   9,1-9,7 km, na Z od města Deštná        37,1-38,8  7568-7984
vrchol holého bezejmenného kopce, asi 588 m n. m., 
   vzdálenost 14,8 km, blízko na SSV od vesnice 
   Annovice                    37,2    7585/246
vesnice Annovice, S část, 580 m n. m., 
   vzdálenost 14,5-14,6 km             37,8    7732
malý les, 469-475 m n. m., vzdálenost 1,1-1,2 km, 
   mezi samotou Fejralka a železniční tratí    37,9-47,9  7746-10218
bezejmenný kopec, asi 555 m n. m., vzdálenost 
   9,5 km, holý, blízko na V od vesnice Vícemil  38,7-40,0  7950-8275
vrchol bezejmenného kopce, asi 555 m n. m., 
   vzdálenost 9,5 km, holý, blízko na V od vesnice 
   Vícemil                     39,3    8100/302
kaplička v poli, asi 552 m n. m., vzdálenost 9,5 km, 
   blízko na JV od vrcholu holého bezejmenného 
   kopce, asi 555 m n. m., který je blízko na V 
   od vesnice Vícemil               39,8    8223
část silnice vedoucí z vesnice Pleše do vesnice 
   Višňová, 488-491 m n. m., vzdálenost 2,1-2,3 km 40,0-40,8  8261-8461
kopec Bohutín, 710 m n. m., vzdálenost 23,7 km, 
   zalesněný, na SV od vesnice Benešov nad Lipou, 
   na JJZ od vesnice Lidmaň            40,2    8311
les mezi vesnicemi Samosoly a Červená Lhota 
   (při jeho J okraji je rybník Prašivý), 
   470-495 m n. m., vzdálenost 6,4-7,0 km     40,2-47,9  8311-10198
kopec Na Vrších, 590 m n. m., vzdálenost 14 km, 
   holý, blízko na JV od vesnice Drunče      40,7    8440/292
holý svah, 620-642 m n. m., vzdálenost 18,3-18,5 km, 
   na Z až JZ od vrcholu bezejmenného kopce, 
   646 m n. m., který je na SZ od osady Dvořiště  40,8    8460/272
vrchol bezejmenného kopce, 646 m n. m., vzdálenost 
   18,6 km, zalesněný, blíže na SSZ od osady 
   Dvořiště, která je na S od vesnice Mirotín   40,9    8496
malý les, 465-470 m n. m., vzdálenost 5,7 km, blízko 
   na SZ od vesnice Samosoly, vpravo těsně 
   při silnici ze Samosol do vesnice Dírná     41,0-41,8  8520-8705
osada Dvořiště, 630 m n. m., vzdálenost 18,5 km, 
   na S od vesnice Mirotín             41,6-41,7  8668-8696
bezejmenný kopec, asi 650 m n. m., vzdálenost 
   19,7 km, v lese Na Skalkách, na Z od železniční 
   zastávky Benešov nad Lipou           42,8-43,6  8944-9148
dům na samotě, 549 m n. m., vzdálenost 14 km, níže 
   na JV svahu kopce Na Vrších, 590 m n. m., na JV 
   od vesnice Drunče                43,7    9180/334
les Sosniny, 500-518 m n. m., vzdálenost 9 km, blíže 
   na S a SSV od vesnice Jižná           43,7-47,2  9188-10030
vesnice Mirotín, 580-610 m n. m., vzdálenost 
   17,7-17,8 km                  44,7-45,9  9427-9707
bezejmenný kopec, 636 m n. m., vzdálenost 17,4 km, 
   holý, blízko na SSV od vesnice Betlém, blíže 
   na JV od vesnice Mirotín            46,4-48,2  9850-10280
bezejmenný kopec, asi 640 m n. m., vzdálenost 
   20,1 km, částečně zalesněný, částečně holý, 
   mezi silnicí a železnicí na JJV od železniční 
   zastávky Benešov nad Lipou           46,5    9870
vesnice Samosoly, SZ část, 470-480 m n. m., 
   vzdálenost 5,5 km                46,5-47,5  9870-10116
věž kostela ve vesnici Mnich, 550 m n. m., 
   vzdálenost 15,7 km (je vidět jenom špička věže) 46,7    9925
malý les, 550-575 m n. m., vzdálenost 15 km, 
   nejbližší les na J od vesnice Mnich       46,9-48,3  9950-10308
JV výběžek lesa Karavanky, 465-470 m n. m., 
   vzdálenost 4,2-4,4 km              47,3-47,7 10048-10149
vrchol bezejmenného kopce, 636 m n. m., vzdálenost 
   17,4 km, holý, blízko na SSV od vesnice Betlém, 
   blíže na JV od vesnice Mirotín         47,5    10118/280
kopec Hůrka, 515 m n. m., vzdálenost 5,0-5,3 km, 
   u vesnice Samosoly               47,5-49,9 10118-10694
vrchol kopce Hůrka, 515 m n. m., vzdálenost 5,3 km  48,5    10348
stožár blízko vrcholu kopce Hůrka, 515 m n. m., 
   vzdálenost 5,3 km                48,7    10402
vesnice Betlém, SV část, 630-635 m n. m., vzdálenost 
   17,3 km, na JJV od vesnice Mirotín       48,8    10421
bezejmenný kopec, asi 645 m n. m., vzdálenost 
   17,7 km, zalesněný, blíže na V od vesnice 
   Betlém                     49,2-50,0 10522-10720
část silnice vedoucí od rozcestí v polovině cesty 
   z Pleší do Višňové k osadě Lhota (za silnicí 
   v poli sloupy elektrického vedení od Višňové 
   do osady Lhota), 480-486 m n. m., vzdálenost 
   1,8 km                     49,5-50,0 10588-10718
cesta, 480 m n. m., vzdálenost 5 km, na J okraji 
   lesa na kopci Hůrka, 515 m n. m.,        49,7-49,8 10640-10680
dům na V okraji vesnice Samosoly, 490 m n. m., 
   vzdálenost 5,7 km                49,9    10686
kopec Strážka, 604 m n. m., vzdálenost 9,7-10,0 km, 
   na J od města Deštná              50,0-53,6 10712-11600
les, 460-475 m n. m., vzdálenost 2,3-2,9 km, mezi 
   vesnicí Višňová a rybníkem Kardaš        50,2-63,1 10773-13946
bezejmenný kopec, asi 650 m n. m., vzdálenost 
   17,1 km, zalesněný, na JV od vesnice Betlém, 
   1,4 km na SZ od osady Bukovka (úzký proužek 
   nejdále na obzoru za bývalým vrcholem kopce 
   Strážka, 604 m n. m.)              51,9    11196
bývalý vrchol kopce Strážka, 604 m n. m., vzdálenost 
   10 km, na místě vrcholu je kamenolom, na J 
   od města Deštná                 52,0    11202
kamenolom, JV část, vzdálenost 10 km, blízko na JV 
   od bývalého vrcholu kopce Strážka, 604 m n. m. 52,1-52,3 11236-11292
bezejmenný kopec, asi 616 m n. m., vzdálenost 
   10,0-10,3 km, zalesněný, mezi kopcem Strážka, 
   604 m n. m., a Deštenskou horou, 647 m n. m.  52,9-56,1 11445-12218
vrchol bezejmenného kopce, asi 616 m n. m., 
   vzdálenost 10,3 km, zalesněný, mezi kopcem 
   Strážka, 604 m n. m., a Deštenskou horou, 
   647 m n. m.                   54,4    11795
vrchol bezejmenného kopce, asi 475 m n. m., 
   vzdálenost 2,6 km, zalesněný, 1 km na JJV 
   od vesnice Višňová               55,0    11950
Deštenská hora, 647 m n. m., vzdálenost 10,5-10,7 km 55,4-59,7 12050-13114
bezejmenný kopec, 608 m n. m., vzdálenost 9,4-9,8 km 56,1-58,7 12220-12866
vrchol bezejmenného kopce, 608 m n. m., vzdálenost 
   9,8 km, zalesněný, na JZ od Deštenské hory, 
   647 m n. m.                   56,9    12412
vrchol Deštenské hory, 647 m n. m., vzdálenost 
   10,7 km, zalesněný               56,9    12423
vesnice Pluhův Žďár (její SZ okraj), 480 m n. m., 
   vzdálenost 6,2 km                58,9-59,5 12899-13048
kopec Nejdecké čihadlo, 692 m n. m., vzdálenost 
   13,0-13,1 km                  59,0-60,6 12935-13330
les, 455-465 m n. m., vzdálenost 4 km, na SZ 
   od vesnice Pohoří, blízko na SSV od rybníka 
   Kardaš                     59,5-63,1 13048-13946
malý les, 470-480 m n. m., vzdálenost 5,0-5,3 km, 
   na ZJZ od Pluhova Žďáru, při J okraji rybníka 
   Rejdů                      59,5-61,5 13050-13555
kopec Brčík, 645 m n. m., vzdálenost 9,7-10,3 km   59,8-63,1 13116-13946
samota U Tůmových, 530-540 m n. m., vzdálenost 
   9,4 km, blízko na SV od vesnice Mostečný    60,1    13200
vesnice Mostečný, 500-525 m n. m., vzdálenost 
   8,6-9,3 km, na SV od vesnice Pluhův Žďár    60,2-62,5 13214-13802
vrchol kopce Nejdecké čihadlo, 692 m n. m., 
   vzdálenost 13,1 km, zalesněný          60,8    13366
stožár blízko vrcholu kopce Nejdecké čihadlo, 
   692 m n. m., vzdálenost 13,1 km         61,1    13452
vesnice Pluhův Žďár, 480-495 m n. m., vzdálenost 
   6,2-6,8 km                   61,4-63,1 13525-13946
vrchol kopce Brčík, 645 m n. m., vzdálenost 10,3 km, 
   zalesněný, na J od Deštenské hory, 647 m n. m. 61,7    13590
samota U Daňhelů, 555-560 m n. m., vzdálenost 
   9,5 km, na okraji lesa blízko na V od vesnice 
   Mostečný                    62,0    13668/332
vesnice Pluhův Žďár, věž kostela, 480 m n. m., 
   vzdálenost 6,3 km                62,1    13688
vesnice Pluhův Žďár, zámek, 480 m n. m., vzdálenost 
   6,3 km                     62,2-62,6 13728-13804
stožár, asi 670 m n. m., vzdálenost 13,4 km, na JV 
   svahu kopce Nejdecké čihadlo, 692 m n. m. 
   (určení objektu je nejisté)           62,6    13821

Poznámka: 
Azimut 0 stupňů je pixel -1547,2. Každý 1 stupeň je 245,4 pixelů. 
azimut pixel
 8   416
13   1643
18   2870
23   4097
28   5324
33   6551
38   7778
43   9005
48  10232
53  11459
58  12686
63  13913

Použito 19 digitálních fotografií IMG_0617 až IMG_0636, bez IMG_0623. 

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting